Hvordan lage hjemmeside for bedrift?

Hvordan lage hjemmeside for bedrift?

Du vil i gang med ny hjemmeside. Enten har du en gammel som du ikke er stolt av, den er for vanskelig å bruke, eller du har ingen fra før. I alle tilfeller er det lett å gå videre.

#1: Start med å velge grunndesign

Gå til "Start" for å velge grunndesignet du vil starte med. Da er det greit å vite at både farger, logo, innhold, bilder med mer lett kan byttes. Du kan rett og slett tilpasse dette lett. Men for å gjøre det lettere for deg så starter du med en ferdig oppsatt hjemmeside som du kan tilpasse videre. 

Det sparer deg for mye tid, og gir deg god inspirasjon til å jobbe raskt og lett. 

#2: Sett opp strukturen

I de fleste tilfellene er det raskest og lettes å jobbe ved å først sette opp et "kart" over hvordan du vil at dine kunder skal navigere på hjemmesiden. 

Jeg liker å starte med å skrive på papir eller på et dokument på dataen. 

Forside  - Våre tjenester (dropdown)  -  Referanser  -  Om oss  - Kontakt

F.eks slik som over.

Deretter får jeg skrevet litt tekst og finner bilder til de ulike sidene. På "Referanser" kan det passe med logoer, bilder av prosjekter og slike ting. 

#3: Legge inn på hjemmesiden

Jeg starter med å sørge for at strukturen på hjemmesiden samsvarer med min kladd. Deretter endrer jeg innholdet (striper + elementer) slik at de passer med det jeg vil ha. 

I EasyEdit ligger det mange ferdige oppsett, som kan brukes som de er, eller enkelt tilpasses. 

#4: Få tilbakemelding fra andre

Ofte kan det være greit å få tilbakemelding fra andre. Det kan være kjekt å spørre noen som er i kundegruppen, og ikke bare venner. Be om ærlige tilbakemeldinger. 

#5: Har du kundeuttalelser? - Bruk dem!

Jeg håper du har samlet på gode uttalelser. Bruk dem!