Sette inn en ny innholdsmodul

Her viser vi hvordan du enkelt setter inn mer innhold ved å bruke innholdsmoduler.

Slik gjør du det:

1) Gå til siden du vil i Direkte-redigering

2) Velg en innholdsmodul fra venstre uttrekks-meny

3) Dra og slipp den der du vil ha den.

4) Du kan nå endre innholdet i denne, samt dra og slippe den for å endre plasseringen.

5) Lagre når du er ferdig.

Da er siden innholdsmodulen satt inn.

Se video her: