Steg 6: Kople ditt domene og publisere din nettside

Du kan selvfølgelig bruke ditt eget domene på din EasyEdit-hjemmeside. Da må du velge "Få din egen nettadresse" i den svarte linjen øverst til høyre i Kontrollpanelet.

Vi vil da manuelt sjekke over din hjemmeisde, stille inn server på at din hjemmeside skal publiseres, og sende deg instruksjoner for hvordan du får lagt den ut på ditt domene.

Vi kan også hjelpe deg med å publisere din hjemmeside når det skal gjøres. Det krever at man oppdaterer en IP-adresse, og vi gjør det gjerne for for dem som synes det virker vanskelig eller ikke har tid til det selv. Se video her for steg 6 i det å lage nettside selv: