Sette inn video på hjemmesiden

Slik setter du inn video på hjemmesiden din. 

1) Kopiér videoadressen fra YouTube eller Vimeo

2) Gå til Direkte-redigering og dra inn elementet "Video". Velg 16:9 for vanlig format, og 4:3 for gammelt format

3) Klikk på "tannhjulet"

4) Lim inn nettadressen til videoen

5) Lagre